برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت مذهبی حضرت زینب(س)روستای کهنوج
نام مسئول
فخری حیدری نارمندی
نام مداح
فریمه حیدری نارمندی
نام همیار بهداشت
شهربان حیدری نارمندی
استان
هرمزگان
شهرستان
فارغان
آدرس
شهرستان حاجی آباد شهر فارغان روستای کهنوج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223050038
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت مذهبی حضرت زینب(س)روستای کهنوج
استان : هرمزگان
شهرستان : فارغان
آدرس : شهرستان حاجی آباد شهر فارغان روستای کهنوج
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 17:24