برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت مذهبی امام حسین(ع)
نام مسئول
کاظم صادق پور
نام مداح
امید نجفی
نام همیار بهداشت
محمد اصفری
استان
هرمزگان
شهرستان
آدرس
دهستان فاریاب روستای بلاکستون
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-0-16592
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت مذهبی امام حسین(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان :
آدرس : دهستان فاریاب روستای بلاکستون
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:0
زمان پایان : 27:0