برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت محبین فاطمه زهرا(س)
نام مسئول
حاج حبیب الله مرادی انور
نام مداح
روح الله قهرمانی
نام همیار بهداشت
سعید کریمی
استان
همدان
شهرستان
اسدآباد
آدرس
خیابان 15 خرداد مسجد فاطمه زهرا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3423
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت محبین فاطمه زهرا(س)
استان : همدان
شهرستان : اسدآباد
آدرس : خیابان 15 خرداد مسجد فاطمه زهرا
تاریخ شروع : تیر ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:22