برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت قمر بنی هاشم ع دهلق
نام مسئول
محمد نجم
نام مداح
111 644
نام همیار بهداشت
رضا نجم
استان
همدان
شهرستان
فامنين
آدرس
روستای دهلق
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 224090032
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت قمر بنی هاشم ع دهلق
استان : همدان
شهرستان : فامنين
آدرس : روستای دهلق
تاریخ شروع : مرداد ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:21
زمان پایان : 22:21