برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت قمربنی هاشم
نام مسئول
محمدعلی سهروردی
نام مداح
مهدی شوقی
نام همیار بهداشت
علی محمدی ها
استان
زنجان
شهرستان
خرمدره
آدرس
خرم دره .شهرک قدس .مسجدالنبی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 211070011
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت قمربنی هاشم
استان : زنجان
شهرستان : خرمدره
آدرس : خرم دره .شهرک قدس .مسجدالنبی
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:23
زمان پایان : 22:23