برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت قائم آل محمد
نام مسئول
ربابه اخوان
نام مداح
سیده بهناز جلالی
نام همیار بهداشت
پروانه صداقت
استان
مازندران
شهرستان
آمل
آدرس
آمل میدان قائم شهرک قائم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-0-48296
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت قائم آل محمد
استان : مازندران
شهرستان : آمل
آدرس : آمل میدان قائم شهرک قائم
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:30
زمان پایان : 19:0