برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت فرهنگی مذهبی روضه الحسن علیه السلام
نام مسئول
مصطفی شریفی
نام مداح
فیروز شریفی
نام همیار بهداشت
محمدمهدی عسکری ارجاس
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
شهرک شهید مطهری -بلوار دانش مسجد باقرالعلوم علیه السلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-15641
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت فرهنگی مذهبی روضه الحسن علیه السلام
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : شهرک شهید مطهری -بلوار دانش مسجد باقرالعلوم علیه السلام
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30