برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت فرهنگی محبان ابوالفضل
نام مسئول
عای اصغر رجائی
نام مداح
علی اصغر رجائی مجرد
نام همیار بهداشت
مجتبی شمسائی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان ناجی آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100509
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت فرهنگی محبان ابوالفضل
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان ناجی آباد
تاریخ شروع : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 22:0