برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت فرهنگی ،مذهبی عشاق العباس (ع) شهر پرندک
نام مسئول
مجتبی علی جانی
نام مداح
محمود یوسفی
نام همیار بهداشت
علیرضا یزدانی
استان
مرکزی
شهرستان
مامونيه ـ زرنديه
آدرس
پرندک . خیابان امام خمینی (ره) مسجد صاحب الزمان (عج)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 222120008
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت فرهنگی ،مذهبی عشاق العباس (ع) شهر پرندک
استان : مرکزی
شهرستان : مامونيه ـ زرنديه
آدرس : پرندک . خیابان امام خمینی (ره) مسجد صاحب الزمان (عج)
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:30