برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت فرهنگی ،مذهبی شمس الشموس
نام مسئول
علی آریان نژاد
نام مداح
عبدالامیر ملک پور
نام همیار بهداشت
محمد امین آریان نژاد
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
خیابان فعلی نبش حافظ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-15125
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت فرهنگی ،مذهبی شمس الشموس
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : خیابان فعلی نبش حافظ
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:6
زمان پایان : 23:7