برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت فاطمیون مشهدالرضا
نام مسئول
حسینعلی هوداتلویی
نام مداح
سید حسن چاوشی
نام همیار بهداشت
فاطمه حق پناه
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
رسالت72سلمان فارسی 5 بیت الزهرا فاطمیون مشهدالرضا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت فاطمیون مشهدالرضا
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : رسالت72سلمان فارسی 5 بیت الزهرا فاطمیون مشهدالرضا
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0