برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت فاطمیون آبدان
نام مسئول
مسعود پورسلیم
نام مداح
رسول قاسمی
نام همیار بهداشت
رسول قاسمی
استان
بوشهر
شهرستان
ابدان
آدرس
استان بوشهر بخش ابدان خیابان شهید حاجیانی مسجد فاطمه الزهرا(س)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 21-75551-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت فاطمیون آبدان
استان : بوشهر
شهرستان : ابدان
آدرس : استان بوشهر بخش ابدان خیابان شهید حاجیانی مسجد فاطمه الزهرا(س)
تاریخ شروع : شهریور ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:20
زمان پایان : 23:20