برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت فاطمه الزهرا
نام مسئول
فاطمه غلامی زاده
نام مداح
علی زامیاد
نام همیار بهداشت
فاطمه غلامی زاده
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
شهرک توحید
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2223010432
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت فاطمه الزهرا
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : شهرک توحید
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:3
زمان پایان : 21:3