برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت علی موسی الرضا(ع)
نام مسئول
محمود منصوری
نام مداح
محمد رضا رمضانی
نام همیار بهداشت
محمد رضا دلاوری
استان
مرکزی
شهرستان
دليجان
آدرس
دلیجان مسجد رضوی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 222050001
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت علی موسی الرضا(ع)
استان : مرکزی
شهرستان : دليجان
آدرس : دلیجان مسجد رضوی
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0