برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت علمدار کربلا طبخ حلیم
نام مسئول
محمد دهقانی پور
نام مداح
حسین زارعکار
نام همیار بهداشت
مسلم دهقان نژاد
استان
البرز
شهرستان
شهر جديد هشتگرد
آدرس
خور-امام زاده سلیمان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-33618-47269
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت علمدار کربلا طبخ حلیم
استان : البرز
شهرستان : شهر جديد هشتگرد
آدرس : خور-امام زاده سلیمان
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:23
زمان پایان : 21:23