برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت عزاداری مسجد امام حسین (ع)94 دستگاه
نام مسئول
جبرائیل زینالی
نام مداح
همت احمدی کیا
نام همیار بهداشت
وحید اکبری
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
خوي
آدرس
بلوار بهشتی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-581-15829
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت عزاداری مسجد امام حسین (ع)94 دستگاه
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : خوي
آدرس : بلوار بهشتی
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:38
زمان پایان : 9:38