برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت عزاداران علی اکبر (ع)
نام مسئول
جعفر پورجمالی
نام مداح
یعقوب ناصری بازیاری
نام همیار بهداشت
رسول معلم
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
بندرعباس بلوار امام علی (ع) جنب زندان مرکزی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت عزاداران علی اکبر (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : بندرعباس بلوار امام علی (ع) جنب زندان مرکزی
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:36
زمان پایان : 10:36