برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت عزاداران حضرت ابوالفضل (باغ فروغیه شهرستان خوی)
نام مسئول
حاج عیوض ابراهيم زاده
نام مداح
حجت مرادی
نام همیار بهداشت
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
خوي
آدرس
خوی محله امامزاده گوچه شعبده ابراهيم زاده(باغ فروغیه)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 202050105
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت عزاداران حضرت ابوالفضل (باغ فروغیه شهرستان خوی)
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : خوي
آدرس : خوی محله امامزاده گوچه شعبده ابراهيم زاده(باغ فروغیه)
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :