برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت عزاداران حسینی خیرآباد
نام مسئول
محمدحسین جوکار
نام مداح
علی اکبر همتی
نام همیار بهداشت
علی اکبر جوکار
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
یزد خیرآباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 225010084
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت عزاداران حسینی خیرآباد
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : یزد خیرآباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور 13 ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30