برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت عزاداران اهل بیت اطهار ع
نام مسئول
عباس نقی زاده
نام مداح
عباس نقی زاده
نام همیار بهداشت
عباس نقی زاده
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
خوي
آدرس
خوی بلوار ۲۲بهمن مسجد حاجی غفار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-581-15403
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت عزاداران اهل بیت اطهار ع
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : خوي
آدرس : خوی بلوار ۲۲بهمن مسجد حاجی غفار
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:14