برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت عباس ابن علی تهران
نام مسئول
بنیامین دیلمی معزی
نام مداح
حسین منتهایی
نام همیار بهداشت
حسین چشمه
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
میدان خراسان .کوچه نورمهدی . حسینیه موسی بن جعفر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-1-15340
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت عباس ابن علی تهران
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : میدان خراسان .کوچه نورمهدی . حسینیه موسی بن جعفر
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 23:21
زمان پایان : 7:23