برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت عاشورائیان امام زاده قاسم آباد
نام مسئول
عباس براقی آیسک
نام مداح
سبد رضا سیدی
نام همیار بهداشت
امیر حسین مقدس فر
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
سه قلعه
آدرس
شهرستان سرایان شهر سه قلعه روستای شهید دست غیب
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 230050048
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت عاشورائیان امام زاده قاسم آباد
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : سه قلعه
آدرس : شهرستان سرایان شهر سه قلعه روستای شهید دست غیب
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0