برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت عاشقان قاسم بن الحسن
نام مسئول
محمدجواد ثابت نوش آبادی
نام مداح
محمدجواد ثابت نوش آبادی
نام همیار بهداشت
محمدجواد ثابت نوش آبادی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
پیروزی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-15474
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت عاشقان قاسم بن الحسن
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : پیروزی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:30