برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت عاشقان ابا عبدالله الحسین
نام مسئول
محمدرضا گشتی
نام مداح
محمدرضا گشتی
نام همیار بهداشت
حسن گیوری
استان
سمنان
شهرستان
شاهرود
آدرس
خیابان دانشجو دانشجو ۹
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 212030523
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت عاشقان ابا عبدالله الحسین
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
آدرس : خیابان دانشجو دانشجو ۹
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0