برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت شیفتگان حسینی (ع)
نام مسئول
محمدرضا منیری
نام مداح
امیر پویا منیری
نام همیار بهداشت
عباس ضیا الاسلامی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
میدان شهدا کوچه ۱۴ پلاک ۱
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 231010469
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت شیفتگان حسینی (ع)
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : میدان شهدا کوچه ۱۴ پلاک ۱
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0