برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت شهدای مدافع حرم کاشان
نام مسئول
امیر حسین خوش قامت
نام مداح
حسین برزی
نام همیار بهداشت
هادی باغچائی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان گلزار شهدای دارالسلام کاشان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100469
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت شهدای مدافع حرم کاشان
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان گلزار شهدای دارالسلام کاشان
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0