برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت شهدای رسالت
نام مسئول
رضا رحیمی
نام مداح
محمدرضا رئیسی
نام همیار بهداشت
حسن میرزایی یزنی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
عظیمیه بلوار استقلال مسجد حضرت حجت عج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-15115
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت شهدای رسالت
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : عظیمیه بلوار استقلال مسجد حضرت حجت عج
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30