برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت سینه زنی حضرت علی اکبر(ع)
نام مسئول
سید بهروز عبادی
نام مداح
بهروز پاپی
نام همیار بهداشت
سید محمود عبادی
استان
خوزستان
شهرستان
انديمشك
آدرس
کوی رسالت فاز2 راه آهن خ ارغوان شرقی 3 بین یاس 3 و 4
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت سینه زنی حضرت علی اکبر(ع)
استان : خوزستان
شهرستان : انديمشك
آدرس : کوی رسالت فاز2 راه آهن خ ارغوان شرقی 3 بین یاس 3 و 4
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30