برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت سیدالشهداء(ع)کشکوئیه
نام مسئول
اسحق بهرامی علی آبادی
نام مداح
اسحق بهرامی علی آبادی
نام همیار بهداشت
روح اله کریمی
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
هرمزگان-حاجی آباد-روستای کشکوئیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1337
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت سیدالشهداء(ع)کشکوئیه
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : هرمزگان-حاجی آباد-روستای کشکوئیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:38
زمان پایان : 12:38