برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت زنجیر زنی سردار عشق امام حسبن (ع)
نام مسئول
داریوش کاویانی
نام مداح
سید مرتضی شاهرخی
نام همیار بهداشت
افشین عالی پور
استان
لرستان
شهرستان
خرم آباد
آدرس
میدان تیر -خیابان جانبازان بین کوچه گلبهار ۵و۶ روبروی آژانس مهاجر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-681-32758
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت زنجیر زنی سردار عشق امام حسبن (ع)
استان : لرستان
شهرستان : خرم آباد
آدرس : میدان تیر -خیابان جانبازان بین کوچه گلبهار ۵و۶ روبروی آژانس مهاجر
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:1
زمان پایان : 23:1