برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت روضه الرقیه (س)
نام مسئول
علیرضا ارشادی
نام مداح
محمدحسین ملایی
نام همیار بهداشت
مهرداد عباس نیا
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
خیابان امام 19 شرقی 3 مسجد وکیل بازار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48581
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت روضه الرقیه (س)
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : خیابان امام 19 شرقی 3 مسجد وکیل بازار
تاریخ شروع : شهریور ۲۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۶ ۱۴۰۰
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0