برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت رایت الهدی
نام مسئول
سعید حجازیان
نام مداح
مرتضی آجیل چی
نام همیار بهداشت
مرتضی کیان آرا
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار امامت امامت 54 مسجد فاطمیه س
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت رایت الهدی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار امامت امامت 54 مسجد فاطمیه س
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:0
زمان پایان : 18:0