برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت خانواده شهداء و ایثارگران
نام مسئول
داود براتی طرقی
نام مداح
داود براتی طرقی
نام همیار بهداشت
داود براتی طرقی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
میدان جمهوری خیابان جمهوری تقاطع اسکندری پلاک 1357
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1929
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت خانواده شهداء و ایثارگران
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : میدان جمهوری خیابان جمهوری تقاطع اسکندری پلاک 1357
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:21
زمان پایان : 23:0