برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت خادم الرضا
نام مسئول
علی تاجیک اسماعیلی
نام مداح
علی تاجیک اسماعیلی
نام همیار بهداشت
محمد مهدی شاهصاحب
استان
تهران
شهرستان
ورامين
آدرس
چهار راه اسفند آباد جنوبی جنب مدرسه علم و دین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-3371-48271
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت خادم الرضا
استان : تهران
شهرستان : ورامين
آدرس : چهار راه اسفند آباد جنوبی جنب مدرسه علم و دین
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:16
زمان پایان : 13:23