برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حیدریون بردسیر
نام مسئول
احسان جهانشاهی
نام مداح
رضا پرتونیا
نام همیار بهداشت
احسان جهانشاهی
استان
کرمان
شهرستان
بردسير
آدرس
بردسیر بلوار ۲۲ بهمن مسجد ولی عصر عج کادخانه قند
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حیدریون بردسیر
استان : کرمان
شهرستان : بردسير
آدرس : بردسیر بلوار ۲۲ بهمن مسجد ولی عصر عج کادخانه قند
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:22
زمان پایان : 20:22