برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حضرت علی اکبر(ع) ساری
نام مسئول
ابوذر شاکری
نام مداح
محمد درزی گریودهی
نام همیار بهداشت
مجتبی اسدی هولا
استان
مازندران
شهرستان
ساري
آدرس
بلوار امام رضا_ذغالچال
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-481-47695
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حضرت علی اکبر(ع) ساری
استان : مازندران
شهرستان : ساري
آدرس : بلوار امام رضا_ذغالچال
تاریخ شروع : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:23