برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حضرت علی اصغر(ع)
نام مسئول
مجتبی ولیپور
نام مداح
مجتبی ولیپور
نام همیار بهداشت
امیرحسین بهرامی
استان
مازندران
شهرستان
محمودآباد
آدرس
محموداباد خیابان امام نسیم ۳۵
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-0-15180
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حضرت علی اصغر(ع)
استان : مازندران
شهرستان : محمودآباد
آدرس : محموداباد خیابان امام نسیم ۳۵
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 20:30