برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حضرت سجاد روستای ترآباد
نام مسئول
کاظم میرزایی بافقی
نام مداح
محمد علی کارگران
نام همیار بهداشت
محمدجواد فتاحی
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
روستای ترآباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 30657290
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حضرت سجاد روستای ترآباد
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : روستای ترآباد
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0