برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حضرت حسن بن علی علیه السلام
نام مسئول
سجاد رنجبر بافقی
نام مداح
محمد طه سرویی
نام همیار بهداشت
محمد طه سرویی
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
خیابان وحشی بافقی فرعی ۷ باغ بزرگ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8971-47343
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حضرت حسن بن علی علیه السلام
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : خیابان وحشی بافقی فرعی ۷ باغ بزرگ
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0