برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حضرت حسن ابن علی (ع)
نام مسئول
محمد طه سرویی
نام مداح
محمد طه سرویی
نام همیار بهداشت
سجاد رنجبر
استان
یزد
شهرستان
بافق
آدرس
بلوار کشاورزسالن ورزشی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8971-48821
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حضرت حسن ابن علی (ع)
استان : یزد
شهرستان : بافق
آدرس : بلوار کشاورزسالن ورزشی
تاریخ شروع : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 23:59