برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حضرت امام حسین ع
نام مسئول
رضا رحیم زاده
نام مداح
محمد هادی مبرقع
نام همیار بهداشت
رمضان طیبی
استان
همدان
شهرستان
كبودرآهنگ
آدرس
همدان کبودرآهنگ بخش گل تپه روستای چاله کند
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-6551-47943
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حضرت امام حسین ع
استان : همدان
شهرستان : كبودرآهنگ
آدرس : همدان کبودرآهنگ بخش گل تپه روستای چاله کند
تاریخ شروع : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۱ ۱۴۰۰
زمان شروع : 14:20
زمان پایان : 14:20