برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حضرت ابوالفضل قشلاق ساداتی هایه مقیم خمین
نام مسئول
سید عباس بهشتی
نام مداح
سید عباس بهشتی
نام همیار بهداشت
سید علیرضا بهشتی
استان
مرکزی
شهرستان
خمين
آدرس
خیابان ساحلی رو ب روی دبیرستان امام حسین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 11-3881-15516
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حضرت ابوالفضل قشلاق ساداتی هایه مقیم خمین
استان : مرکزی
شهرستان : خمين
آدرس : خیابان ساحلی رو ب روی دبیرستان امام حسین
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 14:0
زمان پایان : 20:0