برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حسینی کندر
نام مسئول
علی قادری
نام مداح
سید عبدالجواد باقرپور
نام همیار بهداشت
حسن یحیی زاده
استان
خراسان رضوی
شهرستان
خليل آباد
آدرس
خلیل آباد شهر کندر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-96771-42076
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حسینی کندر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : خليل آباد
آدرس : خلیل آباد شهر کندر
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0