برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حسینی روستای تربقان – کاشمر
نام مسئول
علی نادرپور
نام مداح
جواد نادرپور
نام همیار بهداشت
اصغر اسکندری
استان
خراسان رضوی
شهرستان
كاشمر
آدرس
روستای تربقان هیئت حسینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-9671-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حسینی روستای تربقان – کاشمر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : كاشمر
آدرس : روستای تربقان هیئت حسینی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0