برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت حسینیه سیدالشهدا حسن آباد
نام مسئول
محمد جعفری آبگرمی
نام مداح
حسین پور علی حسنی جوشانی
نام همیار بهداشت
علی جعفرزاده
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
بخش گلبافت روستای حسن آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17061698000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت حسینیه سیدالشهدا حسن آباد
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : بخش گلبافت روستای حسن آباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:21
زمان پایان : 22:22