برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت جوانان مهرشهر کرج
نام مسئول
موسی طالبی
نام مداح
میلاد عبدلی
نام همیار بهداشت
میلاد عبدلی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
کرج مهر شهر مصلی مهرشهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-49051
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت جوانان مهرشهر کرج
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : کرج مهر شهر مصلی مهرشهر
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0