برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت جواد الائمه(ع)
نام مسئول
علی فلاحتی
نام مداح
علی فلاحتی
نام همیار بهداشت
جعفر ایروانی
استان
یزد
شهرستان
مروست
آدرس
خیابان جمهوری کوچه لاله 5
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-89871-49519
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت جواد الائمه(ع)
استان : یزد
شهرستان : مروست
آدرس : خیابان جمهوری کوچه لاله 5
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0