برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت جعفری اراک
نام مسئول
حسینعلی کرمی پویا
نام مداح
حسینعلی کرمی پویا
نام همیار بهداشت
فرشید چگینی
استان
مرکزی
شهرستان
اراك
آدرس
خیابان مولوی.مسجد آخوند
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 222010411
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت جعفری اراک
استان : مرکزی
شهرستان : اراك
آدرس : خیابان مولوی.مسجد آخوند
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:30