برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت جان نثاران حضرت ابوالفضل ع
نام مسئول
امیر اسحاقیان
نام مداح
امیر اسحاقیان
نام همیار بهداشت
امیرحسین اسحاقیان
استان
تهران
شهرستان
دركه
آدرس
زعفرانیه پسیان شهرستان سوم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-19841-15242
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت جان نثاران حضرت ابوالفضل ع
استان : تهران
شهرستان : دركه
آدرس : زعفرانیه پسیان شهرستان سوم
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:22
زمان پایان : 22:22