برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت جان نثاران الزهرا سلام علیه
نام مسئول
مهدی زرقانی
نام مداح
حسین غلامی آذر
نام همیار بهداشت
حسین غلامی آذر
استان
البرز
شهرستان
كمال شهر
آدرس
کرج کمالشهر خیابان امام خ میعاد ۲۶ نسترن ۸ روبروی نانوایی لواشی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31991-49007
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت جان نثاران الزهرا سلام علیه
استان : البرز
شهرستان : كمال شهر
آدرس : کرج کمالشهر خیابان امام خ میعاد ۲۶ نسترن ۸ روبروی نانوایی لواشی
تاریخ شروع : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : اسفند ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0